Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan 2023 – 2026.

Iht. kommuneloven § 14 – 3, 4. ledd er formannskapets forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026, kommunale avgifter, eiendomsskattesatser, gebyrer m.m. lagt ut til alminnelig ettersyn i servicetorgene i Rørvik Samfunnshus og Nærøysund kulturhus, Kolvereid fram til kommunestyrets behandling torsdag 08.12.2022. Dokumentene er også lagt ut på Nærøysund kommune sin hjemmeside: www.naroysund.kommune.no

Eventuelle merknader og kommentarer sendes til ordføreren innen 07.12.2022.

Postadresse: Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik.

Epost: post@naroysund.kommune.no

 

Ordfører

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (PDF, 234 kB)

Nærøysund kommune - Tilskudd private barnehager 2023 (PDF, 231 kB)

Fastsetting av satser for foreldrebet. i kulturskolen, SFO og barnehage for 2023 (PDF, 208 kB)

Egenbetalinger for helse og omsorgstjenester 2023 (PDF, 369 kB)

Kommunalt årsgebyr vann 2023 (PDF, 196 kB)

Kommunalt årsgebyr avløp 2023 (PDF, 209 kB)

Kommunalt årsgebyr renovasjon - 2023 (PDF, 213 kB)

Kommunalt årsgebyr slam - 2023 (PDF, 182 kB)

Eiendomsskatt for 2023 (PDF, 181 kB)

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026 (PDF, 12 MB)

Kommunedirektørens forslag til Driftsbudsjett 2023 (PDF, 3 MB)

Kommunedirektørens forslag til Investeringer 2023 (PDF, 2 MB)