Fikk det synlige beviset som miljøfyrtårn

Klikk for stort bildeOrdfører Amund Hellesø og Trude Wikstrand viser her fram Miljøfyrtårnplaketten som nå skal henges synlig på tannlegekontoret.  

Ytre Namdal tannklinikk har oppfylt kravene og blitt et miljøfyrtårn. Tirsdag 23. februar fikk medarbeiderne det synlige beviset på dette overlevert av ordfører Amund Hellesø.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Blant de 7000 virksomhetene som er sertifisert som miljøfyrtårn er nå Ytre Namdal tannklinikk i Rørvik. De er drevet av Trøndelag fylkeskommune og fylkeskommunen har som mål at deres virksomheter skal være miljøfyrtårn.

 

Har blitt mer bevisst

Ved tannklinikken har arbeidet med å bli miljøfyrtårn bidratt til at de har blitt mer bevisste i sine valg for å bedre sine miljøprestasjoner. Satsingen har også bidratt på andre måter, blant annet ved å bedre arbeidsmiljøet gjennom økt fokus på HMS og dermed redusere sykefraværet.  Det har dessuten vært en endring av innkjøpsrutiner samt energibruken.

Det har snart gått ett år siden tannklinikken gjennomførte første runde som har ført til miljøfyrtårnsertifiseringen, og de er nå i gang med å kartlegge dagens situasjon, slik at de kan holde på sertifiseringen. Sertifiseringen er treårig, men det må leveres inn årlige klima- og miljørapporter for at den skal beholdes

 

Går foran

Tirsdag denne uken fikk tannklinikken det synlige beviset på at de er et miljøfyrtårn. Plaketten som er signert av en representant fra Stiftelsen Miljøfyrtårn samt ordfører Amund Hellesø skal henges synlig i tannlegelokalene som et bevis på sertifiseringen.

Ordfører Hellesø sto for overrekkelsen av plaketten og han sa at det er viktig at en offentlig aktør som Ytre Namdal Tannklinikk går i front og blir et miljøfyrtårn. Det kan bidra til at også andre næringsaktører ser nytten og verdien i en slik miljøsertifisering.

 

Les mer om Miljøfyrtårn-ordninger her

 

Klikk for stort bildeMiljøfyrtårnplakettene signeres av ordførerne i de kommunene de henges opp. Her signerer Amund Hellesø plaketten til Ytre Namdal tannklinikk.