Ferske bønder kan få mentorhjelp

Norsk Landbruksrådgivning og Fylkesmennene over hele landet har satt i gang en mentorordning der ferske gårdbrukere kan gjøre en avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i driften. Mentorordningen går over ett år og nå etterlyser Fylkesmannen i Trøndelag både ferske gårdbrukere og erfarne bønder som vil være med i mentorordningen.

Det har vært et toårig prøveprosjekt med mentorordningen som ble avsluttet i fjor. Der var også trønderske bønder med. Nå blir dette tiltaket videreført over landet. Dette er en god mulighet for erfarne gårdbrukere å dele sin kunnskap og inspirere ferske aktører innen yrket. Norsk Landbruksrådgivning følger opp mentorparene.

Søknadsfristen er satt til 1. desember.

 

Les mer om tiltaket her (PDF, 614 kB)

 

Se mer på Norsk Landbruksrådgivings nettsider