Feiret Trøndersk Matmanifest med festmåltid

Niendeklassingene ved Kolvereid skole lagde og serverte et festmåltid for å markere Trøndersk matfestival på onsdag. 

En del av niendeklassingene ved Kolvereid skole satte seg onsdag ned ved et festbord i kantina på skolen, sammen med spesielt inviterte gjester. Dette gjorde de for å være med på markeringen av at Trøndersk matmanifest fyller ti år i år.

Som antakelig den kommunen i Trøndelag som produserer mest måltider på land og til havs var det naturlig at Nærøysund kommune skulle være med i feiringen av tiårsjubileet til Trøndersk Matmanifest.

Nærøysund ble en del av Matmanifestet da Nærøy og Vikna sammen med de øvrige kommunene i Namdalen skrev under på manifestet i forbindelse med Trøndersk matfestival i Trondheim i 2019. Det er viktig for Nærøysund, som er en stor matproduserende kommune å ha ekstra fokus på lokalmat. Derfor var det ikke vanskelig for ordfører Amund Hellesø å si ja til å være med på festmiddagen sammen med niendeklassingene for å feire tiårsjubileet.

 

Festmåltid

Ordfører Amund Hellesø, kommunalsjef Oppvekst og familie Kirsti Sandnes Fjær, avdelingslederne ved Kolvereid skole Anne H. Urdshals og Thomas Finne, samt rektor ved YNVS Anita Frelsøy var invitert på festmåltidet sammen med niendeklassingene. Tolv av niendeklassingene hadde sammen med mat- og helselærer Astrid Fagernes forberedt måltidet. Det besto av pestomarinert ørret på grønnsakseng med saltbakte poteter som hovedrett og rennende ostekake til dessert. Elevene brukte to timer på å forberede maten.

Elevene fikk selv spise måltidet, det fikk også de fem spesielt inviterte gjestene. Ordfører Amund Hellesø, kommunalsjef for Oppvekst og familie Kirsti Sandnes Fjær, rektor ved Ytre Namdal videregående skole Anita Frelsøy, samt avdelingslederne Thomas Finne og Anne H. Urdshals ved Kolvereid skole satte seg ned sammen med kokkene og nøt måltidet i skolens kantine. Det ble dessuten en del til overs, slik at andre av de som var på skolen fikk smake på maten. Og alle ga rosende ord til det de fikk servert.

Trøndersk matmanifest

 • Etablert i 2011
 • Et verktøy for å utvikle trønderske mat- og drikkeprodusenter
 • Trøndelag var første region i verden med et eget matmanifest, senere har andre regioner fulgt etter.
 • Består av åtte punkter og omhandler ulike tema rundt matproduksjon og matkultur, barn og unge, forskning og utvikling:
  • Vi ønsker å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og særpreg, fra hav til høgfjell
  • Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse.
  • Vi vil bidra til å markedsføre og bruke mat eller mattradisjon som en attraksjon.
  • Vi vil bidra til å formidle historiene om råvarene og tilberedningen.
  • Vi vil bidra til å utnytte råvarenes og produktenes sesongvariasjoner. 
  • Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter ut fra miljøhensyn.
  • Vi ønsker å fremme god mat og matkultur hos barn og unge. 
  • Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning.
 • I 2019 skrev alle ordførerne i Namdalen, inkludert ordførerne i tidligere Nærøy og Vikna under matmanifestet.
 • Nærøysund – som sannsynligvis er Trøndelags største matprodusent målt i  volum ønsker stort fokus på lokalprodusert mat.

 

Fokus på lokalprodusert mat

– Vi i Nærøysund ønsker å sette fokus på lokalprodusert mat, sa ordfører Amund Hellesø til elevene, og la til at med

den matmengden som produseres i Nærøysund kan nesten hele Norges befolkning leve av dette.

– Ikke hver dag hele året, men det er ikke langt unna, sa ordføreren, som uttrykte en stolthet over den maten som produseres lokalt i Nærøysund og i Trøndelag for øvrig. Amund Hellesø viste til den lange mattradisjonen som finnes i kommunen og resten av fylket og pekte på nødvendigheten av å ta vare på dette også i framtiden.

Ordføreren håpte også at denne stunden ga inspirasjon til elevene om å satse på en levevei innen matfaget. Det er stort behov for kokker og andre som jobber med mat. Både Hellesø og YNVS-rektor Anita Frelsøy rettet fokus mot at Ytre Namdal har en matfagutdanning som kan bli et viktig springbrett inn i dette yrket. Et yrke som kan ta vare på den gode trønderske maten.