Få hjelp inn i den digitale verden

Elisabeth Ellingsen, Tone Iren Nygård, Toralf Risvik, Torunn Neerland fra Nærøy Frivilligsentral, John Ole Breivik og Gerd Torild Aune fra Nærøysund bibliotek inviterer til veiledning i bruk av digitale hjelpemiddel på seks ulike steder i kommunen i høst.

Er du blant dem som skygger unna når du hører ord som nettbank, pålogging, brukernavn, passord og BankID? Eller kjenner du noen som har det sånn? Disse er midt i målgruppa for et nytt tilbud som nå blir tilgjengelig flere steder i Nærøysund denne høsten.

Nærøysund kommune og Nærøy Frivilligsentral har fått med seg fire gode hjelpere som skal bidra til veiledning inn i den digitale verden for personer som i dag kanskje vegrer seg litt for å ta i bruk smarttelefonen, nettbrettet eller PC-en de har liggende. Hovedfokuset blir på bruk av nettbank og bruk av ulike offisielle nettsider.

– Målet vårt er ikke at folk skal bli spesialister, men at deltakerne skal våge å ta steget inn i den digitale verden og oppleve mestring, sier John Ole Breivik, som har utformet opplegget som skal gjennomgås på de tre kveldene veiledningen skal foregå. Han er også en av de fire som har sagt seg villig til å stille opp til å hjelpe flere til å bli komfortable med bruk av digitale tjenester. De tre andre er Elisabeth Ellingsen, Toralf Risvik og Arne Sigurd Antonsen.

 

Tiltaket som nå settes i gang startet allerede i 2019 da Nærøy kommune og Nærøy Frivilligsentral fikk tildelt midler fra Kommunal- og regionaldepartementet til dette. Men arbeidet fikk en stopp under koronapandemien. Nå settes det i gang igjen, og det med tilbud seks ulike steder i Nærøysund. Hvert sted blir det tre kvelder på rad med veiledning og det er plass til inntil åtte deltakere på hvert sted.

Tilbudet er gratis, og de som ønsker å være med kan melde seg på til John Ole Brevik på telefon 952 41 604.

– Deltakerne må ta med eget digitalt verktøy. Det kan være nettbrett, PC eller smarttelefon. Ta med egen drikke på samlingene, sier John Ole Breivik. Han understreker at personvernet til deltakerne blir ivaretatt og at instruktørene har taushetsplikt.

– Når det gjelder nettbank så har et av departementene laget en fiktiv løsning som man kan øve seg på på en reell måte. Men de som skal være med må ordne seg BankID på forhånd, sier Breivik.

 

– Det er ingen aldersgrense for de som kan være med. Vi oppfordrer spesielt de som har foreldre som kanskje kunne ha glede av å være med om å forelå for dem at de kan melde seg på, sier aktivitetsleder i Nærøysund kommune Tone Iren Nygård, som håper på god deltakelse. Dersom mange er interessert kan det bli aktuelt med flere runder med veiledning senere. 

Det er dessuten en mål å få til digipunkt ulike steder i kommunen i framtiden der man kan treffes for å utveksle kunnskap om bruk av digitale hjelpemiddel. For eksempel på bibliotekene. 

For kommunens del er det flere tjenesteområder som er involvert i dette arbeidet. Både Helse og mestring, biblioteket og eldrerådet er med på gjennomføringen av tilbudet. 

 

Se under når det skal være tilbud nær deg og når det er påmeldingsfrist.

 

Kolvereid rådhus
9. okt. 10. okt. 11. okt. kl.18.00 - 20.00
Påmelding innen 2. oktober

 

Rørvik aktivitetshus
16. okt. 17.okt. 18. okt. kl.18.00-20.00
Påmelding innen 9. oktober

 

Salsbruket industrimuseum
23. okt. 24. okt. 25. okt. kl. 18.00-20.00
Påmelding innen 16. oktober

 

Austafjord skole
30 okt. 31. okt. 1. nov. kl. 18.00- 20.00
Påmelding innen 23 oktober

 

Foldereid skole
6. nov. 7.nov. 8 nov. kl. 18.00-20.00
Påmelding innen 30. oktober

 

Gravvik oppvekstsenter
13.nov. 14. nov. 15 nov. kl. 18.00-20.00
Påmelding innen 6. november