Et fundament for framtiden

 

I sitt siste møte før sommerferien vedtok Nærøysund kommunestyre kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil bli et viktig styringsverktøy for kommunen. Det er dette fundamentet andre kommunale planer og vedtak skal tuftes på i mange år framover.

– Det er et viktig styringsverktøy som vi nå har kommet i mål med. Denne vil legge grunnlaget for det meste vi skal gjøre de kommende 10-15 årene, sier ordfører i Nærøysund Amund Hellesø.

Det var et historisk øyeblikk da kommunestyret i forrige uke enstemmig vedtok Nærøysund kommunes første samfunnsplan – en plan som vil danne grunnlaget for de fleste andre planer kommunen skal utarbeide og vedta i tiden som kommer. Planen skal gjelde fram til 2033.

 

Flere tusen innspill

Samfunnsplanarbeidet i Nærøysund har pågått i vel et år, og det har vært høyt fokus på involvering fra både innbyggere, næringsliv og kommunens egne ansatte. Gjennom innbyggerundersøkelser, folkemøter, bransjemøter og høringsrunder har det kommet inn flere tusen innspill til planen. Alle innspillene ligger tilgjengelig på kommunen hjemmeside.

Innbyggerinvolvering har vært viktig for å gi flest mulig et eierskap til planen. Til tross for mange innspill har selve plandokumentet blitt oversiktlig og lettfattelig. Det har vært et mål at planen skal være lettlest og tilgjengelig for alle, samtidig som den skal trekke fram de viktigste satsningsområdene og hva som skal prioriteres i Nærøysund i perioden 2021-2033.

 

Tre satsingsområder

I kommuneplanens samfunnsdel er det gjennom arbeidet blitt definert tre satsningsområder i Nærøysund fra mot 2023. Det er

  • Det gode liv i Nærøysund
  • Grønn utviklingskraft
  • Samskapende kommune

Disse stikkordene vil være ekstra viktig i arbeidet med å gjøre Nærøysund til en enda bedre kommune å bo i.

Samskapende kommune betyr at kommunens administrasjon og politikere skal jobbe tett sammen med innbyggerne, næringslivet, frivillig sektor og andre for å gjøre Nærøysund til en god kommune å bo, jobbe og etablere seg i.

– Vi har med denne planen staket ut kursen for de neste 12 årene. Nå starter den virkelige jobben, å gjøre planen om til virkelighet!  Det skal vi oppnå gjennom å involvere innbyggerne, næringslivet og frivillige for å utvikle og styrke hele Nærøysund. Sammen skal vi gjøre Nærøysund til et enda mer attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve, sier ordfører Amund Hellesø.  

 

Nå starter arealplanarbeidet

Samfunnsdelen utgjør sammen med arealplanen de to hoveddelene i kommuneplanen. Samtidig som samfunnsdelen nå er vedtatt så er arbeidet med arealplanen nettopp satt i gang. Nærøysund kommune vil bruke erfaringene fra samfunnsplanarbeidet når arealplanen skal utarbeides, blant annet med stor involvering fra innbyggerne. Den første innspillsrunden til arealplanen er nå i gang, og målet er å få ferdig denne planen rundt årsskiftet 2022/2023.

 

Les samfunnsplanen og alle innspill som har kommet her