Dialog på kulturminnedagene

 

DIALOG er temaet for Kulturminnedagene som markeres i tidsrommet 4. – 12. september. Ønsker du å delta så gi beskjed. Fristen for å søke støtte er 23. april. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Tema for Kulturminnedagene i 2021 er «DIALOG». Her utfordres arrangørene til å ha et ekstra fokus på inkludering, belyse verdien av mangfold og skape dialog rundt vår kulturelle arv. Kulturarven har i alle år blitt formet gjennom dialog og møter mellom folk og kulturer. I dag skjer denne utviklingen fort gjennom mobilitet, ny teknologi og digitale hjelpemidler. Hvordan har vår kommunikasjon og måten vi lever på endret seg i takt med utviklingen?

 

Mer informasjon om prosjektet «MIN kulturminnedag» og tema for 2021 ligger på nettsiden www.kulturminnedagene.no.

 

Viktige stikkord er:

Dialog; Fellesskap -et inkluderende samfunn, solidaritet og gjensidig respekt med ulike muligheter for alle.

Inkludering; belyse verdien av mangfold og skape dialog rundt vår kulturelle arv.

Identitet og rotfeste; forståelse av at egne tradisjoner representerer noe verdifullt, samt gir premisser for hvordan samfunnet skal utvikle seg videre

Mangfold av kulturuttrykk

Global pandemi; ser muligheter, komme opp med nye ideer, og møter nye folk på nye steder. Kreative aktiviteter. Fysiske og digitale møterom for alle «der dialog knytter forbindelser mellom folk og kulturarv for å bidra til et mer inkluderende samfunn»

 

Orientering om støtteordning i år: Støtte til Kulturminnedagsarrangører

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB vil Kulturminnedagene for første gang gi økonomisk støtte til arrangører som i større grad ønsker å inkludere minoriteter og/eller barn og unge i sine aktiviteter. Gjennom prosjektet «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet» kan arrangører søke om støtte til sine arrangementer. Det kan søkes om opp til kr 20. 000,- og kommuner som samarbeider med frivillige lag og organisasjoner oppfordres til å søke. Kulturminnedagene markeres i tidsrommet 4. – 12. september og fristen for å søke støtte er satt til 23. april 2021.

 

Kulturminnedagene er en mulighet og et møterom der formidling av kulturarv og historie gir grunnlag for samarbeid og skaper tilhørighet og forståelse av vår identitet, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det blir spennende å se hvordan arrangementene i 2021 vil se ut, med de mulighetene og begrensningene som finnes i september i år. Vi ønsker at enda flere blir med på denne viktige markeringen, både som publikum og arrangører.