Delvis åpning av veien til Sør-Eitran

Trøndelag fylkeskommune har bestemt at det blir en delvis åpning av veien til Sør-Eitran fra og med torsdag 13. februar. Veien vil åpnes i perioder i tiden framover. Se tidspunkt under.

Veieier Trøndelag fylkeskommune har gjennomført geologiske undersøkelser på rasstedet på fylkesveg 7128.

Ut fra disse undersøkelsene velger Trøndelag fylkeskommune å åpne vegen i perioder fram til supplerende undersøkelser er foretatt og analysert.

Det tas sikte på å åpne vegen i perioder inntil undersøkelsene er klare.

 

Første åpning vil skje torsdag 13. februar klokka 06.30:

Under er åpningstidspunktene som vil være gjeldende inntil ny informasjon kommer:

Hverdager:

06.30-08.30

12.00-13.00

14.30-16.30

20.00-21.30

Helg:

10.00-12.00

18.00-20.00