Bygger nytt brannvesen for ny kommune

Feier Klas Larsen, varabrannsjef Alex Linn og brannsjef Yngve Torgnesøy er sentrale i byggingen av et nytt felles brannvesen for Nærøysund.  

Nærøysund brannvesen har kommet godt i gang med oppbyggingen av et nytt brannvesen for den nye kommunen. Den nye brannsjefen er godt i gang med arbeidet sitt, brannvesenet har fått egen logo og det jobbes med planer for enhetlig utvikling av brann- og redningstjenesten i Nærøysund kommune.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

– Vi har et greit utgangspunkt for å bygge et nytt brannvesen. Både Nærøy og Vikna har hatt gode brannvesen. Nå skal vi ta det beste fra begge de gamle kommunene og bygge et nytt og enda bedre brannvesen, sier Yngve Torgnesøy. Han startet på nyåret i år i stillingen som Nærøysund kommunes første brannsjef. Torgnesøy kommer fra en stilling i brannvesenet i Brønnøy kommune, som han har vært tilknyttet siden 2003.

 

Stasjonert seks steder

Totalt teller brannvesenet i Nærøysund i underkant av femti personer. De fleste av disse tilhører deltidsbrannvesenet. På hovedbrannstasjonene på Rørvik og Kolvereid er det tilknyttet henholdsvis 21 og 16 personer. I tillegg er det branndepot fire steder i kommunen. Det er Austafjord, Salsbruket, Abelvær og Foldereid. I tillegg til brannsjefen har brannvesenet også en heltidsstilling til. Alex Linn er branninspektør og varabrannsjef. Han har lang fartstid innen brannvesenet ulike steder i landet.

– Det at vi har to heltidsstillinger gjør at vi har mulighet for å drive enda mer med forebyggende arbeid, sier Yngve Torgnesøy. Kommunen har også to feiere tilknyttet etaten, som også bidrar til forebyggende arbeid. Forebygging er noe av brannvesenets viktigste arbeid.

 

Ny logo

Nærøysund brannvesen har fått sin egen logo. Den er utarbeidet av samme designer som har laget resten av kommunens designprofil. Feierne Ståle Husby og Klas Larsen har stått i spissen for å få utarbeidet logoen.  Det nye brannvesenet har fått utarbeidet en egen logo. Den er laget av Kasia Dyna ved Nowa Designverksted, som også har laget kommunens øvrige designprofil. Nærøysund brannvesen har fått logoen på alle sine biler. Logoen tar utgangspunkt i den åttekantede stjernen som brannvesen over hele verden benytter. Nærøy brannvesen brukte den samme stjernen i sin logo.

– Logoen har blitt til med en blanding fra de to gamle kommunene. Stjerna er hentet fra Nærøy, navnet er fra Vikna. I Nærøy het det «Nærøy brann- og redningstjeneste» i Vikna het det Vikna brannvesen. Vi har valgt å holde oss til benevnelsen «brannvesen» fordi det er noe alle assosierer oss med, sier Alex Linn. Det er feierne Klas Larsen og Ståle Husby som har jobbet med å få logoen raskt på plass.

 

Samkjører brannvesenet

Arbeidet med å bygge et felles brannvesen handler i stor grad om at brannmannskapene blir samkjørte og jobber likt uansett hvilken av brannstasjonene de er tilknyttet. Det skal i tiden framover satses ekstra mye på trening og samkjøring av troppene.

– Vi ønsker å ha felles øvelser med mannskap fra hele kommunen. Vi jobber også med lik innredning på kjøretøyene. På den måten kan vi bruke mannskaper om hverandre på stasjonene ved behov og de kan finne lett fram utstyret, sier Alex Linn.

Det vil ikke bli snakk om å samle alle brannmannskapene fra hele kommunen på en felles øvelse. Det må alltid være personell igjen i nærheten av brannstasjonene. Det vil derimot bli grupper med personell fra de ulike stasjonene som øver sammen.

 

Brannmannskapene skal ha felles øvelser på tvers av avdelingene. Bildet er fra opptaksprøve til brannvesenet på Kolvereid nylig.