Brukte noen arbeidstimer for miljøet

Noe av avfallet som ble funnet under aksjonen på Nærøya. 

Vi er midt inne i Strandryddeuka 2022. Onsdag 14. september var «Rydd med jobben»-dagen. Representanter fra Hold Norge Rent hadde tatt turen til Nærøysund for å være med på markeringen av denne dagen sammen med representanter fra kommunen, frivillige og lokalt næringsliv.

Hold Norge Rent arrangerer hver høst den nasjonale strandryddeuka. I år går denne i perioden 9.-18. september. Hver av dagene i uka har egne tema. Onsdag 14. var «Rydd med jobben»-dagen. Dette ble spesielt markert i Nærøysund med en ryddeaksjon på et par av strendene på Nærøya. 

Hold Norge Rent er en medlemsorganisasjon som har som mål å få ned forsøplingen i landet vårt. Nærøysund kommune er medlem av organisasjonen og ledelsen i Hold Norge Rent har lagt merke til det gode arbeidet som er gjort med strandrydding i Nærøysund de senere årene. Både frivillige og profesjonelle aktører har bidratt til at mengden søppel i strandlinjen har blitt redusert de senere årene.

 

Det er Oppdretternes Miljøservice som har ryddet mest. De har både faste ansatte som rydder året rundt, samt at de i flere år har engasjert ungdom på sommerjobb og andre deltidsansatte til rydding i sommerhalvåret. Bare i fjor ryddet OMS 120 tonn søppel i ytterdistriktet. De siste årene har de sørget for at nærmere 350 tonn søppel er borte fra strandlinjen i Nærøysund og kommunene rundt. Likevel er det fortsatt mye igjen. Det fikk de rundt 20 personeneRepresentanter fra både næringslivet, kommunen, Hold Norge Rent og frivillige var med på ryddeaksjonen på Nærøya. Her er de klar til innsats og får forslag fra Kurt-Inge Kristiansen på Nærøya hvor det kan ryddes.  som var med ut på Rydd med jobben-aksjonen i Nærøysund oppleve. I tillegg til rydderne fra OMS deltok representanter fra to andre sentrale firma når det kommer til avfallshåndtering i regionen. Det var renovasjonsselskapet MNA og Oceanize som er ledende innen resirkulering av plast. Salmonors visningssenter og Nærøysund kommune stilte også med mannskap i tillegg til at frivillige som ellers er aktive på ryddefronten ble invitert med på markeringen av denne strandryddedagen. Nærøya AS stilte med både ryddehjelp og frakt av søppel ned til båtene. Selv om det heter strandrydding var mye av søppelet å finne lenger inne i naturen. Vind og vær har fraktet avfallet langt opp i skogen og mye har blitt overgrodd i årenes løp. 

 

I løpet av den drøye halvannen timen strandrydderne var på Nærøya ble det funnet nok avfall til å fylle store deler av dekket på OMS-båten. Taustumper, trekasser, flasker, kanner, fiskegarn, isopor, bomullspinner, digre udefinerbare plastbiter, gjengrodd landbruksplast og til og med en flaskepost var noe av det strandrydderne kom over.

– Vi er den kommunen i Norge med lengst strandlinje. Det er viktig at alle bidrar til å holde disse rene, sier klima- og miljøplanlegger i Nærøysund kommune Frode Setran. Han minner om at det er mulig å få tak i sekker og ryddeutstyr for de som ønsker å markere strandryddeuka, eller som ønsker å rydde strendene på et annet tidspunkt. Rydding må og kan gjøres året rundt.

– Det som er enda mer viktig er at vi må tenke over handlingene våre – både i næringsøyemed og ellers hva vi gjør for å hindre at avfallet havner i strandsonen, sier Carl Pedersen, som er medlems- og sponsoransvarlig i Hold Norge Rent og som var blant de som deltok i ryddingen på onsdag.

 

Nærøysund kommune oppfordrer alle til å ta turen ut i løpet av helga for markere resten av strandryddeuka, og for øvrig bidra til å holde strendene i vår kommune og resten av kloden fri for søppel.

 

Les mer om Strandryddeuka her:

https://holdnorgerent.no/strandryddeuka