Bli med inn i bioenergianlegget på Kolvereid

Alle de kommunale byggene i Kolvereid sentrum er tilknyttet fjernvarmeanlegget til Bioenergi Ytre Namdal som fem lokale eiere etablerte i 2013.

Det meste av trevirket som benyttes i flisbrenningsanlegget er lokalt produsert, og Bioenergi Ytre Namdal inngikk i fjor et samarbeid med et annet lokaleid firma - Austra Maskin som har fått dette som en ny og viktig næringsvei. Austra Maskin leverer også flis til andre aktører andre steder.

For Nærøysund kommune er det viktig at energien som benyttes i byggene gir lokal verdiskapning samtidig som det er en fornybar ressurs som utnyttes.

De nyeste kommunale byggene på Kolvereid er bygd med tanke på best mulig utnyttelse av bioenergi.

Se mer i videoen fra Utvalg for næring og naturs besøk på anlegget i starten av mai.