Bli med for å få ALLEMED

Tirsdag 28. mars inviterer Nærøysund kommune til ALLEMED-dugnad. ALLEMED er et gratis verktøy som har som mål å finne løsninger på hvordan vi i fellesskap kan jobbe for å få alle barn og unge med i fritidsaktiviteter – uansett foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

– Fritidserklæringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minste én organisert fritidsaktivitet. Nå er tiden for at vi også styrker arbeidet med Fritidserklæringen hos oss, sier Stine Barstad Holm ved kulturavdelingen i Nærøysund kommune, som inviterer til ALLEMED-dugnad på Norveg tirsdag 28. mars klokken 18.00. Der vil det bli informert mer om opplegget.

 

ALLEMED er et nasjonalt utviklet verktøy skal brukes for å skape diskusjon, bevissthet og finne løsninger hvordan man skal få med alle barn til å ha en meningsfull fritid, der de kan oppleve mestring og tilhøre et fellesskap. ALLEMED skal bidra til å øke bevisstheten om fattigdom og utenforskap blant barn og unge, og for å sikre inkluderende arbeid for å få alle med. Les mer på: www.allemed.no

 

– Som kommuneansatte, innbyggere, næringsliv, ledere i lag og foreninger, er det vi som møter barna og familier, og som kan oppdage barrierer for deltakelse og bygge broer inn i fritidsaktiviteter. Ved å jobbe sammen på tvers av fag og sektorer, kan vi fellesskap sikre at alle barn får oppfylt sin rett til lek og fritid i Nærøysund kommune, sier Stine Barstad Holm, som håper flest mulig tar turen til Norveg for å få lære mer om opplegget.

 

Dato og tidspunkt: 28.03.23, kl.18.00 – 21.00

Sted: Kystmuseet Norveg

Påmeldingsfrist: 22.03.23 og påmelding gjør du ved å følge denne lenken.

Kontaktinformasjon

Stine Barstad Holm
Konstituert enhetsleder Kultur
E-post
Telefon 47 68 76 48