Bærer den kulturelle skolesekken ut til folket

Aslaug Hestø fra Rørvik skole, Wanja Larsen fra Nærøysund Bibliotek, Aase Karin Skaugen fra Trøndelag fylkeskommune, Anna Josefine Kvaløyseter fra Trøndelag fylkeskommune, Line Nordkvelle fra Trøndelag fylkeskommune, Kari L. Hestad fra Nærøysund kommune, Brynjulf Flasnes fra Nærøysund kulturskole samt Stine Barstad Holm på skjermen var nylig samlet for å sette i gang arbeidet med å få flere av tiltakene fra Den kulturelle skolesekken ut til andre deler av befolkningen.  

Nærøysund kommune er en av tre pilotkommuner i Trøndelag som er med på et prosjekt der tilbud fra Den kulturelle skolesekken også kan være til glede for andre deler av lokalsamfunnet enn bare skoleelever. Pilotprosjektet starter opp førstkommende høst.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Den kulturelle skolesekken har i mange år vært et viktig bidrag til at skoleelever har fått kulturelle impulser i form av blant annet konserter, teaterforestillinger, kunstverksted og andre aktiviteter. Mye av dette har vært i samarbeid med tilreisende profesjonelle aktører. Nå har Trøndelag fylkeskommune satt i gang et nytt prosjekt som heter «Den kulturelle skolesekken som lokal ressurs». Tre kommuner er valgt ut til å være med på prøveprosjektet. Nærøysund er en av disse. De to andre er Lierne og Røros.

 

Målet med prosjektet er å kunne utnytte de utøverne som er med i Den kulturelle skolesekken også på andre områder i lokalsamfunnet. På den måten kan flere enn skolebarna få en kulturell opplevelse uten at det koster særlig mye mer. DKS dekker blant annet reise og opphold, mens aktørene i tillegg blant annet kan ha konserter for allmennheten, ha workshop med kulturskolen eller lag og foreninger samt at det kan samarbeides på ulike andre måter med frivilligheten. Mulighetene er mange og vil gi et løft for kulturlivet lokalt.

 

Prøveprosjektet går gjennom kommende skoleår. Det er ennå ikke klart hvilke av DKS-besøkene i Ytre Namdal som kan føre til at også andre enn skoleelever får glede av det. Kulturmedarbeider Kari L. Hestad i Nærøysund kommune sier at Nærøysund kommune også kan samarbeide med kommunene rundt seg.

– Dette omfatter hele Ytre Namdal. Nå skal vi se om det er noen av besøkene fra DKS som vi kan benytte oss av andre steder, det kan for eksempel være i barnehager, på eldresenter, biblioteket, kirkene eller i samarbeid med næringslivet, sier Hestad.

 

Sist uke var det et oppstartsmøte på Kolvereid mellom Nærøysund kommune og Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskommunen skal lære av det som Nærøysund og de andre prosjektkommunene erfarer av arbeidet det kommende året og se om dette er noe som kan innføres flere steder. Det er et stort potensial å utnytte de ressursene som reiser rundt med Den kulturelle skolesekken og koble disse opp mot lokale kulturaktører og et annet publikum enn bare skoleelever.