Åpner hallen for søndagslek

Katarina Knudsen (til venstre) og de andre foreldrene i de to barnehagene på Kolvereid har tatt initiativ til fri lek på den ene hallflaten i Nærøysund arena hver søndag fra 1. oktober. Dette er et initiativ Trond Stian Jenssen, Stine Barstad Holm og Anne Lene Gregersen fra Nærøysund kommune setter stor pris på.

Foreldreutvalgene på Nøtteliten barnehage og Kolvereid barnehage vil hver søndag fra 1. oktober tilby åpen hall for fri lek for barnehagebarn i Nærøysund arena på Kolvereid. Nærøysund kommune setter stor pris på initiativet ettersom dette er helt i tråd med kommunens satsinger.

– Dette er akkurat det vi ønsker og har lagt opp til i samfunnsplanen og andre relevante planer. Det skaper samhandling mellom kommunen og innbyggerne, det bidrar til bolyst, samt at det gir innbyggere i aldersgruppen mulighet til å komme i aktivitet og møtes også utenom barnehagetid, sier folkehelsekoordinator i Nærøysund kommune Anne Lene Gregersen. Hun forteller at tilbudet startet med et initiativ fra FAU ved de to barnehagene på Kolvereid.

– Dette kom som et ønske i forbindelse med vårt arbeid om sosiale og aktive arenaer for barnefamilier. Dersom noen ønsker tilsvarende opplegg andre steder i kommunen vil vi i kommunen være med på å tilrettelegge og stille med lokaler, sier folkehelsekoordinatoren.

 

Opplegget som starter søndag 1. oktober er enkelt. En hallflate i flerbrukshallen i Nærøysund arena stilles til disposisjon til fri lek for barnehagebarn. Foreldrene bytter på å ha det overordnede ansvaret på søndagene. Med noen unntak der hallen er opptatt til andre formål vil det bli lek hver søndag mellom 13.00 og 15.00 fra oktober og fram mot påske.

– Dette er et aktivitetstilbud der ungene i barnehagene kan møtes og leke sammen i fri lek, forteller Katarina Knudsen fra FAU i Kolvereid barnehage. Tilbudet er åpent for alle barn i barnehagealder. I utgangspunktet må eldre søsken holde seg i bakgrunnen i denne sammenhengen.