Alle under 10 år får svømme gratis

Helt siden de nye flerbrukshallene på Kolvereid og Rørvik ble bygd har sponsormidler bidratt til at Nærøysund kommune kan tilby gratis utleie til aktiviteter til alle i kommunen under 18 år. Nå utvides tilbudet til å gi gratis adgang i svømmehallene for alle opp til ti år.

Avdelingsleder idrett Trond Stian Jenssen, enhetsleder kultur Stine Barstad Holm og badevakt Lars Marvin Hågensen kan nå tilby gratis bading i svømmehallene for barn under 10 år i følge med en badende voksen.

 

Kommunestyret i Nærøysund vedtok i sitt møte i februar prisboka som viser hva det koster å leie rom i kommunale bygg. Kommunestyret har i sitt budsjett for 2024 videreført ordningen med gratis leie ved organiserte aktiviteter for barn og unge under 18.

Gratis leie for denne aldersgruppen gjelder ikke bare for hallene, men også utleierom i andre bygg som kommunen eier og disponerer, blant annet på skoler og i kulturhus.

Målet med å ha gratis leie for de under 18 år er at flere skal ha mulighet til være med på organisert aktivitet uten at det koster alt for mye å delta.

 

Nytt i forbindelse med denne prisboka er at nå er det gratis for alle opp til 10 år i følge med en voksen å være i svømmehallene i Nærøysund.

– Tidligere har det vært gratis for de opp til to år, men vi ønsker at dette skal bli tilgjengelig for enda flere, derfor øker vi dette opp til 10 år. Vi håper at dette gjør at enda flere familier kan benytte tilbudet i svømmehallene ettersom dette holder kostnadene nede, sier enhetsleder for Kultur Stine Barstad Holm, som legger til at dette gjelder maks fem barn per badende voksen over 18 år.

 

Den nye prisboken medfører for øvrig justering av priser på utleierommene. Samtidig så åpnes det for at flere møterom kan leies gratis av lokale lag og foreninger som skal avholde møter. På Kolvereid kan formannskapssalen og kommunestyresalen på kommunehuset leies gratis til dette formålet, mens på Rørvik kan møterommet «Grinna» på Rørvik samfunnshus leies gratis til møter i lag og foreninger.

Den nye prisboka gjelder fra 1. mars i år.

Nærøysund kommune har tatt i bruk løsningen Bookup, for utleie av rom i kommunale bygg. Her kan du enkelt se om rommene du vil leie er ledige i ønsket tidspunkt, samt en oversikt over leiepriser. Du kan da velge å booke det tidspunktet som passer for deg og får bekreftelse på leie med en gang.