Alle kan komme i aktivitet

Avdelingsleder Lillian Hatland sto i spissen for arrangementet fra Nærøysund kommunes side. Her prøver hun ut rullestolbasket sammen med ergoterapeut Lena Kristoffersen Nordahl 

Onsdag 7. september var det full aktivitet i Nærøysund arena med idretter som en vanligvis ikke ser i hallen – eller som er litt annerledes enn det vi vanligvis ser. Da var det presentasjon av ulike paraidrettsgrener.

Det var Paraidrettssenteret i Trøndelag idrettskrets som i samarbeid med Nærøysund kommune inviterte til en egen paraidrettsdag i Nærøysund arena på onsdag. Flere av leverandørene av utstyr til ulike aktiviteter var til stede for å demonstrere utstyr som kan brukes til fysisk aktivitet og idrett for personer med funksjonsnedsettelse. Målsetningen med dagen var at de som jobber med denne gruppen og de som selv har en funksjonsnedsettelse kunne komme og se, og ikke minst prøve utstyr som er laget for at personer i denne gruppe skal kunne komme mer i aktivitet.

Arrangementet var todelt. På dagtid var det fagpersoner, som fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere, miljøarbeidere og kroppsøvingslærere til stede. De fikk prøve spesialsykler, rullestolbasket, skyting på blink for blinde og mange andre øvelser. Det viktigste var at de skal bli kjent med hvilke muligheter som finnes dersom det etterspørres eller blir behov for slikt utstyr. Målsetningen er at alle skal kunne komme i aktivitet og finne noe de kan trives med – uansett fysiske utfordringer.

På ettermiddagen var det potensielle brukere, deres familie og andre interesserte som kunne ta turen til  Nærøysund arena for å prøve ut utstyret.

De lokale arrangørene var fornøyd med dagen hvor totalt over hundre personer var innom for å lære mer om paraidrett og aktivitetstilbud for bevegelseshemmede.