Søke redusert foreldrebetaling

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:

1. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.

2. 20 timer gratis oppholdstid i uken for 2-3-4-5 åringen, for familier med lav inntekt

Ordningen er søknadsbasert, og det søkes på nytt for hvert barnehageår. Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Nærøysund kommune.