Ottersøy barnehage

Ottersøy barnehage SA er en andelseid, 4 avdelings barnehage som ligger ved siden av Nærøysundet skole.

Vi har et variert uteområde og lokaler med fokus på et godt leke og læringsmiljø.

Vi har ei personalgruppe med lang erfaring og god kompetanse.

Vi er opptatt av humor, glede, og ikke minst å ha tid til enkeltbarnet.

Vi har faste turdager, er mye ute, er inndelt i mindre grupper etter alder 3 dager i uka, som har fokus på lekbasert læring innen fagområdene. Vi er også opptatt av å gi den frie leken tid og rom.

Mer informasjon på barnehagens egen hjemmeside

Kontaktinformasjon

Ottersøy barnehage
E-post

Adresse

Skolestubben 4

7940 Ottersøy

Kart