Foldereid oppvekstssenter

Foldereid oppvekstsenter

  

 

Foldereid oppvekstsenter ligger i sentrum av Foldereid. Skolen og barnehagen er samlokalisert i samme bygg. Barnehagen flyttet inn i totalrenoverte lokaler i en egen fløy av skolebygget i 2015. Resten av bygget har også gjennomgått vesentlig renovasjon de siste årene.

 

Barnehagen består av en avdeling med barn i alderen 1-6 år. Hovedsatsningsområde for barnehagen de siste årene har vært språk. I tillegg er det stort fokus på omsorg, lek, danning og læring. Dette utgjør grunnlaget for allsidig utvikling. 

Satser, betaling og opptak

 

Kontaktinformasjon

Foldereid oppvekstsenter, barnehage

Adresse

Foldereidvegen 29

7985 FOLDEREID

Kart