Tobakksvarer og tobakkssurrogater

Den 1. januar 2018 inntrådte reglene om at alle salgssteder og grossister for tobakksvarer og tobakksurrogater må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret for å kunne selge tobakk og tobakksurrogater (f.eks e-sigaretter).

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakksurrogater skal bedre salgsstedenes overholdelse av tobakkskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakksurrogater til mindreårige.

Tobakksalgregisteret er offentlig og skal gi oversikt over:

  • lovlige salgssteder og grossister av tobakksvarer og tobakksurrogater
  • hvilke salgssteder og grossister det lovlig kan omsettes tobakksvarer og tobakksurrogater til og fra
  • hvilke salgssteder og grossister det skal føres tilsyn med

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med at salgsstedene overholder bestemmelsene i tobakkskadeloven som gjelder salg av tobakksvarer.

Tobakktilsynet vil utføres av kommunens salgs- og skjenkekontrollører. I de tilfeller hvor utsalgsstedet også har salgs- eller skjenkebevilling vil kontrollene etter alkoholloven og tobakkskadeloven utføres på samme tid.

For mer informasjon om tobakksalgregisteret, se www.helsedirektoratet.no