Betalingssatser i Nærøysund kulturskole

Satser Nærøysund Kulturskole

Satser Nærøysund Kulturskole
Tjeneste Pris per år
Elevplass breddeprogram (Gjelder teaterleik, barnedans, kunstverksted) 1600 kroner
Elevplass kjerneprogram 2750 kroner
Elevplass fordypningsprogram 3200 kroner
Materialkostnader kunst, dans, drama 500
Instrumentleie 700
Korpspakken 50% rabatt
Voksne +50%
Moderasjon søsken/flere fag 30%-50%/25%
Gjelder fra 1. august 2022

 

Det gis søskenmoderasjon på 30% på 2. barn og 50% for 3. barn eller flere

Det gis dessuten flerfagsmoderasjon til elever som deltar på flere fag.

Det er dessuten mulig å benytte fritidskortet i kulturskolen. Fritidskortet tar sikte på å hjelpe familier som har økonomiske utfordringer slik at deres barn kan delta i organiserte aktiviteter i Nærøysund.

Les mer om fritidskortet her

Kontaktinformasjon

Brynjulf Flasnes
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 901 52 184