Slik lages en reguleringsplan

Hvis noen ønsker å bygge eller verne noe som bryter med det kommunen har bestemt før, må kommunen vedta en ny reguleringsplan først. Det er kommunen selv som foreslår og gjennomfører arbeidet med overordnede planer.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Planer for mindre områder heter detaljregulering. Detaljregulering er en plan for mindre områder, og for utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Både privatpersoner, utbyggere, organisasjoner, kommunen og andre myndigheter kan komme med forslag til en detaljregulering, men det er fagkyndige som arealplanleggere og arkitekter som utarbeider planforslaget.

Alle planforslag skal vise konsekvensene av forslaget, inneholde en vurdering av om forslaget følger opp overordnede planer, og få fram hvilke interesser som står mot hverandre og hvilke som er prioritert. For eksempel kan en interessekonflikt være om vi skal ta mer hensyn til grønne arealer, eller til behovet for utbyggingsområder for f.eks. boliger.

Kommunalavdeling teknisk gir råd til de fagkyndige om hva planforslaget må inneholde, og har også mulighet til å lage egne alternative forslag.

Det er Nærøysund kommunestyre som vedtar reguleringsplanene.