Hva er en arealplan

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart og bestemmelser.

  • Plankartet viser hvor byggeområder, veier, lekeplasser, friområder osv. skal ligge.
    Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som f.eks. en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan søke om byggetillatelse.
  • Det finnes ulike typer arealplaner: kommuneplan, områderegulering og detaljregulering. Din eiendom kan være berørt av flere.
  • En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges.
  • Hvis du ønsker å bygge noe på din eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.