Nærøysunds kommunevåpen

  

Nærøysund kommunevåpen er et symbol som definerer både fortid og framtid.

 

Et kommunevåpen er kommunenes offisielle våpenskjold. Dette merket skal symbolisere kommunen på best mulig måte. I Norge er det tradisjon for at kommunevåpnene har en forholdsvis enkel stilistisk utforming. Denne tradisjonen er fulgt også i Nærøysunds kommunevåpen. Det er samtidig et unikt kommunevåpen.

 

Blått og grønt

Nærøysund kommune har holdt seg til tanken om at kommunevåpenet skal være enkelt og det skal være lett gjenkjennelig både på avstand og i lite format. Det er få detaljer, samtidig så er det fylt av symbolikk.

Den letteste forklaringen av kommunevåpenet er at det er en blå og en grønn bølge som er flettet inn i hverandre. Grønnfargen og blåfargen kan lettest symbolisere land og hav og med det de viktigste næringene i kommunen, som er landbruk samt havbruk, fiskeri og maritime næringer.

 

Mye symbolikk

Symbolet kan også gi flere andre assosiasjoner. Det første en tenker på er at det er et tau som er flettet sammen og som med det symboliserer samhold og forening. Samtidig er tau et viktig redskap innen både blå og grønn næring. Det finnes mye styrke i et godt tau.

I tillegg til dette så kan symbolet vise til en bru som går over vann, slik Nærøysundbrua går over Nærøysundet som har gitt kommunen navn. Hele Nærøysund kommune er dessuten bundet sammen av små og store bruer i det som er et kystlandskap med mange øyer og fjorder. Du kommer deg nesten ikke fra en del av en kommunen til en annen uten å krysse minst en bru.  

 

Åpen for tolkning

Nærøysund kommunevåpen åpner også for flere andre tolkninger. Det grønne kan være en gresskledd ås, de to blå feltene kan se ut som fisker. Det hvite feltet øverst kan minne om en måse i svevet, og det hvite feltet nederst kan minne om en båtstavn. I det hele så er det et enkelt motiv i typisk kommunevåpen-stil, samtidig så er det åpent for mange ulike tolkninger.

 

Idékonkurranse

Nærøysund kommunes ble til etter en idékonkurranse våren 2019. Det var et forslag kalt Brua og Nærøysundet av Aleksander Holand som dannet grunnlag for våpenet. Dette forslaget ble senere videreutviklet og bearbeidet til det endelige kommunevåpenet av designer Kasia Dynowska ved Nowa Designverksted i Rørvik.

Kommunevåpenet ble vedtatt av kommunestyret i Nærøysund på det aller første kommunestyremøtet den 15. oktober 2019.

 

Bruk av kommunevåpen

Kommunevåpenet består av skjold og navnetrekk satt i fonttypen Scala Sans Regular.

Det er tre forskjellige varianter for plassering av navnetrekk. Valget av varianten skal være betinget av formålet og oppsettet, der våpenet skal plasseres. Utformingen, proporsjoner, skrifttypen og fargene er konstant og skal ikke endres. Fargene, skrifttypen og proporsjoner er spesifisert i  kommunens profilhåndbok. Våpenet skal ikke brukes uten navnetrekk. Unntak: ordførerkjede, pins, profilbilde på sosiale medier. Fargene i kommunevåpenet er blått, grønt og hvit og navnetrekket står i svart eller hvit (avhengig av bakgrunn) Kommunevåpenet skal brukes hovedsakelig i farger. Versjonen i gråtoner skal kun brukes der det ikke er mulig å trykke farger.