Lokale kontaktnummer til Nav Nærøysund

Som følge av koronautbruddet har Nav Nærøysund opprettet direktenummer til sitt kontor.

Telefonnummer for henvendelser til Nav stat (arbeidsavklaringsmidler, trygd o.l.):

412 71 628

Telefonnummer for henvendelser til Nav kommune (økonomisk sosialhjelp, bostøtte o.l.):

458 64 952

Når du ringer disse numrene kommer du til første ledige ansatt i Nav Nærøysund

 

Du kan laste ned søknadsskjema om økonomisk sosialhjelp her:

 
Skjemaet kan trygt sendes inn ved hjelp av eDialog med å bruke denne linken. 
 
 
Du kan også sende på epost til:
 
eller gjennom posten til
Nav Nærøysund
Idrettsvegen 1
7970 Kolvereid
 
 

Se for øvrig Nav Nærøysunds nettside:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontorer/nav-naeroysund