Den norske kirke i Ytre Namdal innfører flere tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Se tiltakene her:

 

Kommuneledelsen i Nærøysund kommune ber innbyggerne og ansatte om å bidra på alle måter i dugnaden mot spredning av koronaviruset. Alle oppfordres til å holde seg hjemme, holde god avstand til andre mennesker og lytte til de retningslinjer som til enhver tid foreligger fra sentrale myndigheter.

 

Kommunal kriseledelse i Nærøysund kommune har hatt møte lørdag formiddag i forbindelse med arbeidet mot smittespredning av koronaviruset. I Nærøysund er situasjonen uforandret. Det betyr at det fortsatt ikke er noen påviste smittetilfeller av covid-19-viruset i Nærøysund

Foreldre og foresatte som er tilsatt i samfunnskritiske stillinger som har behov for tilsyn med barna, tar kontakt med den enkelte barnehage eller skole. Behovet vurderes av barnehagen / skolen, og kommunalsjef Kirsti Sandnes Fjær.

Det presiseres at det i hovedsak er barn der begge foreldrene faller inn under kategorien samfunnskritiske stillinger som kan få dette tilbudet. Det gjelder derimot også i tilfeller aleneforsørger tilhører en av disse kategoriene eller at den ene av foreldrene jobber offshore, på båt eller på andre måter er nødt til å være lenge borte fra bostedet på grunn av jobb, og dermed ikke har mulighet til å være hjemme med barnet på nåværende tidspunkt. 

I likhet med de øvrige steder i samfunnet er det ønskelig med minst mulig direkte kontakt også ved Nav Nærøysund. Det lokale Nav-kontoret har tatt grep på dette området. Søknadsskjema om økonomisk ligger ved under.

I denne videoen så uttaler ordfører Amund Hellesø seg om arbeidet med å bekjempe koronosmitte i Nærøysund kommune.

 

Nærøysund kommune følger regjeringens råd og retningslinjer i forbindelse med bekjempelse av Covid-19-viruset, også kalt koronaviruset. Dette medfører at alle barnehager og skoler stenges. Det fører også til stenging av alle idrettshaller, kulturbygg, bibliotek og svømmebasseng. Det innføres besøksbegrensning på rådhusene, og ansatte som har mulighet til dette har hjemmekontor.

  

Nærøysund kommunes aller første ungdomsråd er på plass og de har allerede gjennomført sine to første møter.

Både kinoforestillingene i ukene framover og forestillingen med Kveli, Rånes, Bremseth som var planlagt førstkommende tirsdag i Nærøysund kulturhus på Kolvereid avlyses. Det samme med en Dylan-forestilling som var planlagt i Rørvik samfunnshus. Dette som et tiltak mot spredning av koronaviruset.

Informasjon fra kommuneoverlegen i forbindelse med vaksinering av lungebetennelse forårsaket av pneumokokker.