Foreløpig er det ikke påvist smitte i Nærøysund, men det utelukker ikke at det kan være smitte i omløp også her i kommunen. Alle må derfor ha fokus på å forhindre smittespredning med god håndhygiene og hostehygiene.

SalmoNor AS søker om å etablere nytt akvakulturanlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret ved Ytterflesa, nord for Gjerdinga i Nærøysund kommune. Anleggets senterposisjon: N 64° 58,379’ Ø 11° 26,611’. Omsøkt lokalitetsbiomasse er 5460 tonn. Areal: 230m x 800 m.

Lokaliteten ligger i et FFFNA-område i kommuneplanens arealdel for Nærøy (kommunedelplan for Nærøysund). For mer informasjon om søknaden og merknadsfrist se kunngjøringer og høringer 

 

Mandag gikk Nærøysund kommune ut med en henstilling om at alle med helsefaglig bakgrunn bør registrere seg. Dette for å kunne ha tilgang arbeidskraft om det blir et stort virusutbrudd i kommunen. Nå ønsker kommunen også at andre som ønsker å bidra med frivillig innsats registrerer seg via kommunens hjemmesider.

Vi trenger forslag til kandidater for perioden 1. januar 2021-31. desember 2023.

Nærøysund kommune skal oppnevne et antall meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2021-2024.

I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

Det er kommunestyret som til sist skal oppnevne personer til disse vervene.

 

Nærøysund kommune ønsker å være forberedt dersom virusutbruddet går utover helsetilbudet i kommunen. Det starter derfor nå en kartlegging for å finne ut hvor mange med helsefaglig bakgrunn som finnes i Nærøysund og som kan stille opp i kommunal helsetjeneste ved behov.

 

 

For tiden er de fleste av kommunens helsetilbud utenom øyeblikkelig hjelp stengt for publikum. Dette på grunn av tiltakene mot å stanse spredningen av koronaviruset. Det innebærer at de tjenester som ytes i stor grad gjøres via telefon eller internett. Det er nå opprettet et felles telefonnummer som innbyggerne kan henvende seg til om de trenger svar.

Begge rådhusene i Nærøysund kommune er nå stengt for besøkende. Dette gjøres av smittevernhensyn. Dørene blir låst og kontakt må gjøres på telefon eller epost.

Dette gjelder kontakt med de ulike avdelingene i kommunen som har tilhold på rådhusene, samt Nav Nærøysund.

Folkehelseinstituttet har kommet med nye råd til personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner. Nå anbefales alle å holde seg hjemme til symptomene går over.

 

 

Kommuneoverlege Sabine Moshövel ber alle familier med barn og ungdom om å følge rådene om å ikke samle seg i større grupper. Dette som et viktig bidrag i forbindelse med bekjempelsen av koronaviruset. Se hennes henstilling her:

Den norske kirke i Ytre Namdal innfører flere tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Se tiltakene her: