NAV Nærøysund tar nå i bruk elektronisk søknad om økonomisk sosialhjelp. Alle innbygger i Nærøysund kan søke om økonomisk sosialhjelp via www.nav.no.

   Både ordfører og varaordfører i Nærøysund kommune deltar når Veterandagen og frigjøringsdagen 8. mai markeres fredag ettermiddag. Dette vil skje i parken i Rørvik.

 

 

 

Som følge av endrede nasjonale retningslinjer for testing av koronaviruset så innfører også Nærøysund kommune nye retningslinjer. 

MNAs mobile gjenvinningsstasjon Rulle kommer til Kjella den 26. mai. Der kan innbyggere på Austra og øvrige deler av nordvestlige Nærøysund levere avfall

Det minnes om at i Nærøysund så forfaller de kommunale avgiftene kvartalsvis. Andre termin forfaller 20. mai. Faktura er nå sendt ut til huseiere i hele kommunen. 

Fra høsten 2020 er kulturskolen i Nærøysund fullt ut samkjørt, med felles vedtekter og samordnet fagtilbud. Dette ønsker staben ved kulturskolen å benytte til å tilpasse sin drift til ønsker og behov blant primært barn og unge i kommunen. Gitarensemble, låtskriving, barnedans, fordypning i billedkunst, ungdomsteater og vokalgruppe er noe av alt det nye som det nå er mulig å søke om opptak på fra høsten.

På grunn av Covid-19 og smittevernreglene kommer ikke audiograf Sigrid Fløan Solum til Rørvik første onsdag i mai. 

Kjøpmannsgata, fra krysset Johan Berge gate og til kirken stenger fra onsdags morgen denne uka og inntil videre grunnet arbeid i veien. 

 

 

Mandag kunne alle 1.-4. klassinger i skolene i Nærøysund innta klasserommene igjen. Selv om hverdagen blir mye forandret fra den 12. mars da de sist var på skolen så var gleden stor for å være tilbake.

Som følge av endringer av nasjonale retningslinjer så følger også Nærøysund kommune opp med endringer i nasjonale tiltak. Det omfatter blant annet åpning av utendørs idrettsanlegg, muligheter for å få flere deltakere i begravelser, samt mulighet for å gjennomføre øvelser for kor og korps.