Nærøysund kommune søker nå etter ungdom mellom 16 og 18 år som ønsker en sommerjobb innen Teknisk.

Nærøysund kommunale Boligutleie KF ønsker i tråd med vedtektene å fornye deler av eiendomsmassen til selskapet, og vil med dette gjøre kjent at det kan være av interesse å selge enkelte av selskapets eiendommer.

Er du foresatt til barn mellom 1. og 4. klasse og er du interessert i å utvikle deg som forelder? 

Carina Olsen og Therese Rasmussen skal sertifiseres i ICDP, som er et foreldreveiledningsprogram, og trenger nysgjerrige foreldre for å få fullført sertifiseringen. 

De kan by på 8 spennende kvelder med tema om samspill. 

 

Alle skogeiere i Nærøysund har nå en unik mulighet til å få utarbeidet en skogbruksplan på eiendommen sin. Den omfatter blant annet en skogtakst med miljøsertifisering som er nødvendig for å selge tømmer til oppkjøpere. Det er nå du må trå til, det er 20 år siden siste store taksering i Nærøysund og det kan bli like lenge til neste gang. Og fristen for å melde sin interesse nærmer seg.

Planprogrammet til temaplan for trafikksikkerhet for Nærøysund kommune er lagt ut på offentlig høring. 

Høringsfrist er 2. april. 

  

Tirsdag 16. mars og onsdag 17. mars vises forestillingen «Skjærp dæ» med forfatter Astri Hansen Juvik og musiker Terje Tranås på bibliotekene i Nærøysund. Tirsdag er de på Kolvereid og onsdag på Rørvik.

Særdeles vanskelig framkommelighet!

 

Nærøysund kommune varsler om vegavstenging på Engasvegen, vegnummer: KV2800. Vegen stenges mellom, m3891 til m4655. (Mellom Aunet og Rottjønna), se vedlagt kart (Område merket rødt).

Varighet for stenging av veg ukjent.

Det varsles når vegen åpnes igjen.

Det ble i forrige uke innført nye nasjonale retningslinjer rundt arrangementer, samlinger og aktiviteter. Nærøysund følger de nasjonale retningslinjene og anbefalingene på hvor mange som kan samles på ulike arrangement og sammenkomster.

  

Da Rørvik sanitetsforening fylte 100 år i fjor høst ble det bestemt at 100 000 kroner fra foreningen skulle gis til formål på Rørvik sykestue og Soltoppen omsorgsboliger. Nå er disse pengene blitt til nytt piano på Soltoppen, fem oksygenmaskiner, sju avlastningsmadrasser samt at de har blitt brukt til hygge og kos for beboerne.

Lørdag 7. august 2021 er det oppstart av nytt kollektivtilbud i Trøndelag utenom Trondheimsområdet. Tilbudet vil bestå av ordinære linjer med buss og fleksibel transport basert på bestillingsløsning. Disse to løsningene, sammen med tog, hurtigbåt og ferge, vil utgjøre det totale kollektivtilbudet i fylket.