Emilsen Fisk AS søker om tilltatelse til utvidelse av lokalitetsbiomassen på lokaliteten 36617 Harbakholmen. Lokaliteten ligger øst for Lysøya i Nærøysund kommune og er godkjent for akvakulturtillatelser tilhørende Emilsen Fisk AS, Aqua AS og Sinkaberg Hansen AS. 

Dokumenter tilhørende søknaden finnes her

 

Det har blitt en tradisjon ved Rørvik skole at i uken som leder opp mot nyttårsballet er en kulturuke der alle ungdomsskoleelevene får være med på ulike kulturverksted. Elever fra både Rørvik og Austafjord skoler samarbeider om dette.

 

Søknadsportalen for å søke om barnehageplass er nå åpen.

 

  

I forbindelse med at den nye hjemmesiden til Nærøysund kommune lanseres så kommer også en ny mulighet til å varsle feil og mangler innen de fleste områder på Teknisk sitt fagfelt. Nå kan dette gjøres via nettsiden og du kan følge utviklingen på arbeidet. 

 

Over 200 aktører fra kulturlivet i Nærøysund deltar på den aller første offentlige stormønstringen som markerer overgangen til ny kommune. Åpningskonserten for Nærøysund kommune går av stabelen i Kulturhuset på Kolvereid lørdag 18. januar klokken 18.00.

Osan Settefisk AS søker om utvidet akvakulturtillatelse for settefisk på lokaliteten 13181 Osavatnet.

Søknaden gjelder tillatelse til produksjon av større settefisk ved å utvide tillatelsen fra 6 500 000 stk. til 10 000 000 stk. settefisk pr. år. Planene innebærer en produksjon av inntil 2 800 tonn settefisk pr. år. Behovet for større og flere settefisk av laks har gjort en utvidelse aktuell. 

Følg linken for mer informasjon om søknaden og høringsfrist. 

   

 

Tiden er igjen inne for den årlige happeningen «Drømmestipendet», og kulturskolerektoren i Nærøysund ønsker nå innspill, forslag og søknader fra drømmende Nærøysundværinger.

Vi minner om at alle eiendommene i tidligere Vikna kommune har fått nye gårdsnummer fra årsskiftet

17.12.19 vedtok Nærøysund og vedlagt ligger korrigert talldel i drifts- og investeringsbudsjett.