Mandag kveld var det et branntilløp på et av pasientrommene på Rørvik sykestue. Brannen ble raskt slukket og beboerne i den berørte fløyen innkvarteres på andre rom ved sykestua.

Nærøysund kommune er i dialog med fylkeskommunen og AtB for å sikre skyssordning med båt inn og ut av Sør-Eitran-området. Det kan fortsatt ta en del tid før rasområdet er ryddet.

Nærøysund kommune er i dialog med fylkeskommunen angående raset på fylkesveg 7128. Det opplyses fra geologen at massene området fortsatt er ustabile. Derfor kan det ta tid før det ryddes. Kommunen holder dialog med beboerne på innsiden av raset.

Søndag morgen gikk det et jordras ved Rødsvatnet i Nærøysund. Raset sperrer vegen inn til Sør-Eitran. Geotekniker skal vurdere området før det settes i gang rydding. Det er ikke fare for bygninger eller personer i forbindelse med raset.

Natt til fredag 24. januar ble det satt i gang evakuering av beboere ved Rørvik sykestue. Det var røykutvikling i et teknisk rom som var årsak til dette. Det var ikke snakk om brann og det ble raskt kontroll over situasjonen.

Emilsen Fisk AS søker om tilltatelse til utvidelse av lokalitetsbiomassen på lokaliteten 36617 Harbakholmen. Lokaliteten ligger øst for Lysøya i Nærøysund kommune og er godkjent for akvakulturtillatelser tilhørende Emilsen Fisk AS, Aqua AS og Sinkaberg Hansen AS. 

Dokumenter tilhørende søknaden finnes her

 

Det har blitt en tradisjon ved Rørvik skole at i uken som leder opp mot nyttårsballet er en kulturuke der alle ungdomsskoleelevene får være med på ulike kulturverksted. Elever fra både Rørvik og Austafjord skoler samarbeider om dette.

 

Søknadsportalen for å søke om barnehageplass er nå åpen.

 

  

I forbindelse med at den nye hjemmesiden til Nærøysund kommune lanseres så kommer også en ny mulighet til å varsle feil og mangler innen de fleste områder på Teknisk sitt fagfelt. Nå kan dette gjøres via nettsiden og du kan følge utviklingen på arbeidet.