Koronatiltak i Nærøysund kommune

Nærøysund kommune har samlet all kommunal informasjon om lokale koronatiltak 
Klikk for stort bilde   

Se mer på vår samleside om koronautbruddet:

  https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/

Vei og trafikk