Gebyrsatser

Vedtatt i kommunestyret 9, desember 2021

Tilknyttingsgebyr for vann og avløp 2021
Tilknyttingsgebyr eks. mva
Vann 10.000,-
Avløp 10.000,-
Årsgebyr for vann og avløp 2022
Abonnementsgebyr inkl. mva
VANN
Bolig, Fritid, Næring, Offentlige, Andre bygg 1.567,-
AVLØP
Bolig, Fritid, Næring, Offentlige, Andre bygg 1.288,-
FORBRUKSGEBYR
Enhetspris vann pr. m3 14,87
Enhetspris avløp pr. m3 14,41
Betaling etter stipulert forbruk. Faktor: 1,3 Enhetspris pr m2 x BRA x Faktor. BRA: Byggets areal
Betaling etter stipulert forbruk for fritidshus/hytter 60 % av ordinære satser

 

Tilleggsgebyr:

Avstengning/påsetting av vann:

For oppmøte i forbindelse med avstengning av vannforsyningen skal den gebyrpliktige betale et gebyr på kr. 4.100,-. Samme gjelder for påsetting av vann.

 

Slamgebyr 2022 (PDF, 187 kB)