Kontaktinformasjon

Brannsjef

Yngve Torgnesøy  Tlf. 480 30 598  epost

Feier

 

Alarmsentral 

110

Brann forebyggende

Alex Linn  epost