Hva er forebyggende avdeling

Kommunen plikter i henhold til gjeldende regelverk å ha en forebyggende avdeling, som i Nærøysund kommune innbefatter feiertjenesten. Feierne er nok både de mest kjente forebyggerene, og helt sikkert de som kommer i kontakt med flest objekter og kunder. I tillegg til dette så skal det være en forebygger som jobber opp mot særskilte brannobjekter, ulik saksbehandling og motivasjon knyttet til brannforebygging.