Åpen brannstasjon

I uke 38 hvert år gjennomføres det Brannvernuka over hele landet, og uka avsluttes med Åpen brannstasjon lørdag. Åpen brannstasjon er blitt en tradisjon, hvor vi åpner aller porter og dører slik at publikum, store som små, kan få komme å besøke oss. De siste årene har vi forsøkt å gjennomføre aktiviteter som kjøring med brannbil, slokking av liten brann, kunnskapsløype med premier, spyling med brannslange, m.m.

Vi får årlig spørsmål fra barnehager om de kan få komme på besøk hos oss, og det prøver vi så langt vi kan å si ja til. Vi har likevel funnet det mest hensiktsmessig å knytte disse besøkene til Brannvernuka, slik at de barnehagene som ønsker å besøke oss må ta kontakt og vi kan gjøre avtaler for disse besøkene.