Saksbehandling

Trengs saksbehandling?

Brannvesenet forvalter lov om vern av brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoff og om brannvesenets redningsoppgaver

Feiertjenesten er en del av den forebyggende tjenesten som lokale brannvesen plikter å utføre. Den praktiske delen av tjenesten er opplagt feiing og tilsyn, men i tillegg så foreligger det lovverk og plikter knyttet til saksbehandling. Brannloven og dens forskrifter ligger i bunn, for feierne som for alle andre arbeidstakere så gjelder Arbeidsmiljøloven med forskrifter og knyttet til saksbehandling så gjelder Forvaltningsloven med forskrifter.

I saksbehandling så ligger blant annet avviksbehandling, i den form at det ved feierobjekter har avvik knyttet til fyringsanlegget eller adkomst til dette. Avviksbehandling er noe vi har fått på plass i de senere år, og har generert stor ressursbruk. Nybrottsarbeid er ressurskrevende, men vi ser etter hvert effekten av innsatsen og nytten gjør seg gjeldende.

Det er viktig at kundene leser brevene fra feiertjenesten nøye, da en stor del av dem krever en respons. En tidlig og tydelig respons gjør at mindre tid går med til purring og oppfølging, som da betyr at det blir bedre tid til å ivareta forebyggende brannsikringstiltak hos kundene.

Våre saksbehandlere ønsker å bidra til god brannsikkerhet, så skulle noe være uklart ber vi om at saksbehandler kontaktes.