Gjeldende regelverk

Feiertjenesten må forholde seg til det regelverket som til enhver tid regulerer fagområdet. Den praktiske forståelsen av regelverket er i de fleste tilfeller beskrevet i veiledninger og kommentarutgaver til forskrifter, preaksepterte løsninger og byggforskserien som er utarbeidet av SINTEF Byggforsk. Dette er ikke regelverk, men fortolkningen av det regelverket som ligger i bunn.