Feiing og branntilsyn

Feiing

Kommunen plikter gjennom Brannvesenet å sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Feiing er behovsprøvd, som betyr at det er tilstanden hos det enkelte objekt som avgjør hyppigheten. Dette vil kunne variere, og det er hva som fyres, hvordan det fyres og fyringsmønsteret som gir variasjoner.

Vi sender ut SMS før vi kommer på besøk.

Ditt ansvar - når feieren kommer

Eier av bolig, fritidsbolig, m.m. plikter å sørge for tilfredsstillende adkomst når feieren melder at han kommer. Tilfredsstillende adkomst betyr i praksis at Arbeidsmiljølovens regler vedrørende arbeid i høyden legges til grunn, og det er objektseier som plikter å besørge dette.

  • Det betyr for eksempel at det skal besørges:
  • Godkjent stige opp til taket, minimum 1 meter over.
  • Hensiktsmessig og godkjent takstige, plattform, gangbru, o.l.
  • God tilgang til røykkanal og sotluke

Hva koster det?

Feiegebyret dekker de ordinære tjenestene kommunen plikter å levere knyttet til feiing og branntilsyn. Dersom objektseier ønsker besøk ut over det feierne har fastsatt vil det bli belastet særskilt.

Tilsyn av bolig

Tilsyn skal som feiing utføres basert på en behovsprøving. Det er feierne som med bakgrunn i sin kompetanse gjør en behovsprøving og fastsetter neste besøk. Du får SMS fra oss før vi kommer. Be gjerne om å få se identifikasjon når vi kommer, alle våre ansatte har id-kort.

Dette sjekkes:

  • Slokkeutstyr
  • Røykvarslere
  • Ildsted/Fyrkjele/Fyrrom
  • Skorsteinens hele lengde (innvendig i boligen)
  • Rømningsveier i bolig
  • Gass i bygningen (mengde, plassering og merking).