Klima- og miljøprosjekter

 • Strandrydding
  • «Hold Norge Rent» :Nærøysund kommune er medlem av Hold Norge Rent, som er en ideell organisasjon mot forsøpling. Medlemskapet gir oss en god samarbeidspartner i arbeidet mot forsøpling og strandrydding. Vi får tilsendt ryddeutstyr, som deles ut fra servicekontorene i kommunehusene på Rørvik og Kolvereid.
  • Oppdretternes Miljøservice (OMS): Vi jobber også tett på Oppdretternes Miljøservice som driver stort med strandrydding. De henter alt avfall som blir ryddet på strender rundt om i kommunen av frivillige. Det er bare å ta kontakt med OMS på telefon 900 84 729. OMS engasjerer også mange ungdommer i sommerjobb hvert år.  
  • Nytter det å rydde? I følge OMS nytter det å rydde, men det kommer nytt avfall på strendene hvert år. Det er lettere å rydde når det gjøres jevnlig. Avfallet har ellers lett for å blandes med tang og tare.
  • Strandrydding som en permanent ordning? OMS har tatt til orde for å se på mulighetene for å få til en permanent ordning på strandrydding. Da må det en grunnfinansiering på plass, som sikrer en viss aktivitet vert år. Dette er ikke minst viktig i forhold til alle frivillige som rydder hvert år.
  • Hold Norge Rent planlegger en markering av den store ryddeaktiviteten i Nærøysund, sammen med kommunen, OMS og MNA (Midtre Namdal Avfallsselsksp) i strandryddeuka til høsten. Oceanize vil også bli invitert med, med bakgrunn i arbeidet de gjør i forhold til resirkulering av plast fra havbruk.