Brøyting

Nærøysund kommune har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veger i Nærøysund kommune.

Henvendelser om riks- og fylkesveier må rettes til Statens vegvesen.
Telefonnummer Veitrafikksentralen: 175, e-post: firmapost-midt@vegvesen.no

For å finne ut hvem som eier og har ansvar for vegen finner du her.

På Kolvereid og Rørvik utføres arbeidet av kommunens eget mannskap, på resten av kommunevegene vil arbeidet bli utført av innleide private entreprenører.

Brøyting av kommunale veier starter normalt ved en snømengde i hht. følgende standard:

Utløsende standard Kommunale veger Kolvereid og Rørvik:

  • Brøyting skal igangsettes ved 10 cm tørr snø, og ved 5 cm kram/våt snø.
  • Det skal være maksimalt 15 cm tørr snø, og 10 cm kram/våt snø før gjennombrøyting.

Utløsende standard Kommunale veger ellers:

  • Brøyting skal igangsettes ved 15 cm tørr snø, og ved 5 cm kram/våt snø.
  • Det skal være maksimalt 20 cm tørr snø, og 15 cm kram/våt snø før gjennombrøyting.

Fortau, gang- og sykkelveger:

  • Skal være gjennombrøytet kl. 07.00. Snødybde ved tiltak maks 10 cm.
  • Opplasting og bort kjøring av snø skal kun iverksettes på ordre fra kommunalteknikk.
  • Trafikanter vil likevel måtte regne med dårligere føreforhold vinterstid enn ellers. For at forholdene skal være så bra som mulig, trengs et godt samspill mellom myndigheter og innbyggere.

Brøytevennlig parkering

Nærøysund kommune ber deg tenke på mulig brøyting når du parkerer bilen i vinter. Brøyting kan være en krevende jobb. Det er i alles interesse at brøytemannskapene får de aller beste forutsetningene for å gjøre jobben så godt som mulig. Parkerte biler er et stort hinder for dette. Noen ganger kan bilene gjøre det umulig å få brøytet godt, andre ganger koster de brøytemannskapene dyrebar tid. Parkerte biler i snøfylte gater kan også ødelegge for framkommeligheten generelt. Noen gater egner seg ikke for parkering ved mye snø.