Skatt og ligning

Ytre Namdal Skatteoppkreverkontor

Ytre Namdal skatteoppkreverkontor har ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen i kommunene Nærøysund og Leka.

Skatteoppkreverkontorets oppgaver

Arbeidsgivere