Kommunale avgifter

Nærøysund kommune har kommunale avgifter for tjenester til innbyggerne. Det er gebyrer for kommunens arbeid med innhenting av slam, renovasjon, feiing, vann- og avløp. Gebyrene fastsettes gjennom forskrift som er vedtatt av kommunestyret.