Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Mer informasjon og søke bostøtte på Husbanken.no 

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos saksbehandler i kommunen. Hvis du fyller ut papirsøknad, skal den sendes til saksbehandler.

Kontaktinfo

Torgunn Angelsen
Saksbehandler
E-post
Mobil 481 72 108

Adresse

Nøkkrosevegen 2
7970 Kolvereid