SFO for 1. trinn

Fra  1. august 2022 er det vedtatt rett til 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn.


Elever på 1. trinn vil ha gratis SFO på delplass inntil 14.75 timer pr. uke. Kulturtimen inngår i dette timetallet.

Bruk av 14,75 timer eller mer (helplass), faktureres kr 1500.
Da vedtaket ble gjort i Stortinget var vi midt inne i et skoleår og i en overgangsfase ble prisen satt til kr 700,- 01.08.22-31.12.22. Prisen ble deretter justert fra 01.01.23 i kommunestyrevedtak gjort i kommunestyretmøtet 08.12.22.

Åpningstiden for SFO skal være innenfor tidsrammen 7.00 – 16.30 og vil for øvrig tilpasses den enkelte skole.

I forbindelse med ferier (der skolen har åpen SFO), må foresatte i gode tid melde behov for plass.