Felles planer for skolene i Nærøysund kommune er under utarbeidelse.