MOT til å være bevisst

MOT sine verdier er som kjent å ha MOT til å leve, MOT til å si nei og MOT til å bry seg. Verdier som vi alle bør kjenne til og etterleve etter beste evne. Samfunnet vårt kan være utfordrende, og for noen kan det være vanskelig å passe inn og bli godtatt. Stadig flere velger å dele sine historier om utenforskap og ekskludering i et miljø som ødelegger mer enn det bygger opp mennesket. Jeg synes det er bra at folk deler slike historier.

Det er selvsagt trist og leit å se og høre at vedkommende ikke har det bra, at oppveksten har vært tøff, full av frykt, angst og mobbing. Men jeg er slik laget at jeg tror det kan være til hjelp å få høre slike historier. At det kan få folk til å få opp øynene for at vi må slutte å ekskludere andre. Vi må stoppe mobbingen. Vi må åpne opp, være raus og dele det vi har med andre. Har du det trygt og godt? Har du venner som er der for deg? Ja da kan du selv tenke deg hvordan det er for de som ikke har det så godt.

MOT til å leve handler mye om å dele med andre synes jeg. Å hjelpe andre som trenger det mer enn du trenger det. MOT til å bry seg har en naturlig sammenheng med MOT til å leve. Å veilede noen er å bry seg. Å forklare og oppmuntre likeså. Mange rundt oss er litt på villspor av og til, men det hjelper dem lite å få kjeft, bli irettesatt eller bli ekskludert. Vi vet at livet ikke alltid er enkelt, det har vi alle kjent på, derfor er det utrolig viktig å ha støttespillere som er der for deg, og du for dem. Vi må alle sammen hente oss inn, hente styrke til å takle det som kommer eller det som har skjedd, det som fikk oss ned i kjelleren. Med de gode verdiene i MOT er det lettere å hente denne styrken.

Jeg ser en del utfordringer med dagens teknologi og hvor lett det er å mobbe andre uten å måtte se dem i øynene. I følge ungdommene selv er det lettere å si noe stygt til andre via telefonen enn å gjøre det ansikt til ansikt. Dette gjelder nok også dere som er voksne. Tror ikke det er noe bedre oss imellom. Jeg er glad for at vi har MOT som program i skolene slik at vi kan sette fokus på dette. For det er bare et tastetrykk som skal til så har du ødelagt dagen for en annen. Gjøres dette ofte er det skadelig. Denne type mobbing er vanskelig å fange opp. Den som sender negative kommentarer kan bare putte telefonen i lomma og glemme det hele. For den som tar imot det er det tøffere. I mange tilfeller jeg hører om er det anonyme avsendere og desto enda vanskeligere og verre å handtere for den som blir mobbet.

Vi må ha MOT til å være bevisste på hva vi sier og hva vi gjør. Tenk etter på hvordan du selv ville følt det. Vis MOT til å være et varmt og inkluderende menneske.

 

MOT-hilsen fra Knut Arne Valø

MOT-manager Nærøysund kommune

Nærøysund kommune - et lokalsamfunn med