MOT til å kommunisere

Hver og en av oss har vel opplevd at vi har endt opp med misforståelser og negative vibrasjoner på grunn av at vi ikke har kommunisert godt nok. Hva er det som kjennetegner god kommunikasjon da? Jo først og fremst handler det vel om å kunne snakke sammen. Skal vi kunne samarbeide må vi snakke sammen, vi må være åpne for at den andre parten har andre meninger, at det kan ta tid å forenes og at det handler mye om å gi og ta. Men ved å inkludere den andre parten best mulig har du større sjanse til å oppnå god kommunikasjon. Ha evnen til å se og lytte til den andre. Være likestilt.

Å være tydelig i kommunikasjonen er særdeles viktig. Vil du skape mer trygghet i relasjonen, fylle på med positiv energi og fokus og virkelig sette MOT i forholdet er det viktig at kommunikasjonen er ekte og ærlig. Å være tilstede, se og lytte er positive og grunnleggende kriterier for god kommunikasjon og gode relasjoner. 

Ved å klargjøre forventninger på forhånd kan vi unngå mye av misforståelsene og ubehaget. Vi blir mer fokusert og bevisste på hva vi vil og hva som skal til for å lykkes med samarbeidet. Vi må være interessert i den eller de vi kommuniserer med. Det motsatte vil kunne beskrives som dårlig kommunikasjon. 

Vis MOT og kommuniser det som er ekte og ærlig. Ikke fall for fristelsen og spre usannheter og rykter for egen vinnings skyld.

 

-Det kom en mann til Sokrates og sa: «Jeg må fortelle deg noe om en av dine venner». Sokrates svarte: «Jeg antar at du først har latt det gå gjennom de tre sikter.»

Mannen kjente ikke til de tre sikter, så Sokrates sa: «den første er sannhetens sikt. Er du sikker på at det du vil fortelle meg er sant?» «Nei, sikker er jeg ikke», sa mannen» For jeg har hørt det av andre».

«Ja, men så har du velsiktet gjennom godhetens sikt?», spurte Sokrates. Mannen ristet på hodet.

«Nå, men den tredje sikten da? Har du spurt deg selv om det du vil fortelle meg er til noen nytte?»

Da mannen skamfullt bøyde hodet, sluttet Sokrates: «ja, men når det du vil fortelle om min venn verken er sant, godt eller nyttig, så behold det for deg selv.»

 

Ja, rykter og sladder oppstår fort. Vis derfor MOT til å være den som kommuniserer ærlig og ekte og ikke hevd deg selv på å trykke ned andre. Vi kan alle gjøre feil og vi kan alle ha dager vi helst ville gjort om igjen. Men med positivt fokus og bruk av speilet og ikke kikkerten når du leter etter feil vil vi unngå dette.

«Gode tanker, de er som korn der sprer og avler nytt korn» - Gabriel Scott

MOT-hilsen fra Knut Arne Valø

MOT-manager Nærøysund kommune

Nærøysund kommune - et lokalsamfunn med