MOT til å glede

Hvordan kan du være god på å være deg selv på en positiv måte slik at du kan glede andre? Hvordan kan du best mulig gi de rundt deg trygghet, energi og MOT?

Jeg vet ikke hva du svarer nå, men mitt tips er å kontrollere deg selv ved å ha positivt fokus, tenke over kroppsspråk og mimikk og rett og slett være positivt innstilt. Ha fokus på at dette går bra, dette fikser vi uten å måtte bli irritert, sint eller at vi må kommentere noen negativt.

Hvis du går i den fella at du blir fristet til å baksnakke eller kommentere andre, hva er det som gjør det? Hvorfor vil du det? Kanskje er det fordi du ikke kjenner vedkommende godt nok. Det kan hende du er litt misunnelig og irriterer deg over den andres lykke. Er det slik at den andre irriterer deg så kraftig at du kjenner at dette blir vanskelig, ja så si det da. Kommuniser at du vil finne en løsning, men at det kreves to parter for å få til det.

MOT har fokus på at vi må bygge lag hvis vi skal lykkes. Det er ingen som klarer å stå alene over lenger tid. Vi er sosialt avhengige av gode medspillere hvis vi skal føle oss vel og hvis vi skal lykkes med det vi gjør. Det å bli godt kjent med dem du skal fungere sammen med er nok meget viktig. Hjemme kjenner vi jo hverandre godt. Men hvordan er det på jobb og skole, eller andre arenaer du ferdes i livet ditt. Hvor godt kjenner du egentlig de andre?

Du kan vise MOT ved å være den som åpner seg og forteller litt om deg selv. Du velger selv hva du vil dele med de andre, men det er viktig at du er ærlig både med deg selv og de du forteller det til. Å dele ting om seg selv kan virke skremmende, så du må tenke over hva du vil at de andre skal vite om deg. Kanskje kan du foreslå en slik runde der du er nå. Dere kan for eksempel dele favorittfølelsen deres. Hva er din favorittfølelse? Jeg liker å glede andre og en av mine favorittfølelser er å se andre glade. Eller å se at andre lykkes. Det er herlig å se når folk mestrer. Når du kjenner folk godt kan nettopp du være med å hjelpe andre med å oppnå favorittfølelsen sin. Da vil nok også du kjenne glede.

For å bli godt kjent må vi høre på hverandre. Vi må bruke tid til å lytte og bearbeide det som blir sagt. Noen ganger må vi bruke tid på å tenke over det fordi vi ikke er enige i det som blir sagt. Men husk at du trenger ikke å være uenig fordi om du ikke er enig. Det er bare sunt å ha noen rundt seg som mener noe annet enn deg. Når vi bygger lag er vi opptatt av å sette sammen de spillerne, eller medarbeiderne om du vil, som fungerer best sammen. De med ulike ferdigheter som utfyller hverandre slik at laget blir sterkest mulig.

Mitt gode råd til dere denne uka er å se om du kan glede noen ved å hjelpe dem å lykkes. Hjelp noen med å mestre, hjelp noen ved å vise at du bryr deg og er der for dem. Det er utrolig godt å se når folk blir oppriktig glade. Kjenn på gleden.

Hvis du gjør noen en tjeneste, glem det umiddelbart. – Jim Haynes

MOT-hilsen fra Knut Arne Valø

MOT-manager Nærøysund kommune

Nærøysund kommune - et lokalsamfunn med