MOT til å bli

I ukas MOT denne gangen vil jeg si noe om at vi ikke skal la fortiden hindre oss i å lykkes i framtiden. Et sitat fra filmen Løvenes Konge går slik» Fortiden kan gjøre vondt. Men slik jeg ser det, så kan du enten løpe fra den eller lære av den». (Rafiki, Løvenes Konge). Og jeg er så enig. Alt vi opplever er erfaringer, noen gode, andre dårlige, men vi velger for det meste selv hvordan vi forholder oss til de ulike opplevelsene.

Vi mennesker er hele tiden utsatt for påvirkninger fra andre mennesker. Hvordan vi er med og mot hverandre kan ha avgjørende betydning for hvordan dagen blir. Det er mange historier som forteller om hvordan uvitenhet, grådighet, sjalusi, ondskap og trangen til å herske over andre fører til uheldige, sårbare og direkte katastrofale følger for andre. Verden er full av eksempler på hvordan det ikke skal være.

MOT sier at vi skal bry oss om hverandre. Det kan gjøres enkelt hvis vi har det rette fokuset. Vi kan velge om vi baksnakker eller framsnakker. Vi kan velge om vi ekskluderer eller inkluderer. Vi kan velge om vi sier noe eller ikke, om vi griper inn eller ser bort. Alt handler om å ta de riktige valgene. Valg for deg selv, men også viktige valg som kan og vil påvirke andre. Se deg rundt og ha fokuset på de rundt deg. Ikke bare de nærmeste, men alle du omgås. De du er i kontakt med. Om det så bare er en gang. Din væremåte, din adferd og din opptreden er med på å avgjøre hvordan den andre er mot deg.

I møte med ungdommene prater vi mye om dette. Vi gir eksempler på hvor viktig det er med inkludering, å bry seg om hverandre og å ta vare på de rundt seg. Ungdommene er flinke til å komme med eksempler på dette. De er ærlige på hvordan de selv har det og hvordan det er i deres klasse og ved deres skole. Vi trener dem på å se etter de gode egenskapene hos hverandre. Etter flere år sammen på skolen skulle vi tro at de kjenner hverandre godt, men det er ikke alltid det stemmer. MOT har flere gode øvelser der vi får fram skjulte egenskaper hos elevene og det gjør at de blir bedre kjent. Det er nok snakk om litt mer trening på å se etter de menneskelige, gode og varme egenskapene hos hverandre. Ha fokuset på hvordan medeleven og mennesker er, ikke bare hva medeleven og mennesker kan. Å være noen er så mye mer enn å være noe. Man kan alltids oppnå heltestatus for å ha gode ferdigheter innen sport eller musikk eller hva som helst egentlig. Men sier det noe om mennesket bak talentet med ballen eller gitaren?

Heldigvis er ungdommene våre ærlige med oss under MOT besøkene. De uttrykker at det blir for lite snakket om slike ting. De vil ha mer fokus på hvordan vi har det og hvordan vi er mot hverandre. En klok og moden elev sa forleden at det er nok noen som ikke vet hvordan de skal være mot andre og derfor blir de holdt utenfor satellittbanen. De blir ikke inkludert. Tenk etter selv. Hvordan reagerer du nå andre oppfører seg dårlig? Tar du dem inn i varmen eller stenger du dem ute?

 

«Ingen andre enn du kan kontrollere din egen glede. Derfor har du kraften til å forandre hva du måtte ønske, som angår deg eller livet ditt». - Barbera de Angelis

 

MOT-hilsen fra Knut Arne Valø

MOT-manager Nærøysund kommune

Nærøysund kommune - et lokalsamfunn med

​​